Informacje

Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest we wtorek  8.oo – 9.oo   i  15.3o – 16.3o

w czwartek    15.oo – 16.oo   oraz  w piątek  7.oo – 8.oo   i  15.oo – 16.oo

W przypadku zgłoszenia pogrzebu lub konieczności nagłych odwiedzin u chorego – o każdej porze.

Nr  parafialnego konta bankowego: 14 8470 0001 2015 0037 8327 0001

 

chrzest_1[1]

Chrzest dziecka

Dziecko zgłaszamy do chrztu w czasie godzin urzędowania kancelarii.

Przy zgłoszeniu wymagane jest okazanie urzędowego Aktu Urodzenia oraz wypełnienie i podpisanie formularza „Zgłoszenia dziecka do chrztu”.

Przypominamy, że rodzicem chrzestnym może zostać praktykujący katolik, który przyjął już sakrament bierzmowania.

Terminy udzielania sakramentu chrztu św. w Roku 2020:

 

STYCZEŃ   – 26.01. Niedziela

LUTY    –  23.02. Niedziela

MARZEC  – 29.03. Niedziela

KWIECIEŃ  -26.04. Niedziela

MAJ  –  24.05. Niedziela

CZERWIEC – 21.06.  Niedziela

LIPIEC  – 26.07. Niedziela

SIERPIEŃ  – 30.08.  Niedziela

WRZESIEŃ  – 20.09. Niedziela

PAŹDZIERNIK – 18.10. Niedziela

LISTOPAD  – 22.11. Niedziela

GRUDZIEŃ – 20.12. Niedziela

Sakrament Chrztu św., jest udzielany podczas Mszy św., o godz. 11.oo

Nauki przed chrztem są głoszone w piątek poprzedzający niedzielę chrztu., o godz. 19.oo

slub[1]

Ślub kościelny

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii odpowiednio wcześniej,( 6 – 4  miesięcy przed planowaną datą ślubu ) celem umówienia się na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Jeśli ślub ma pociągać skutki prawne (ślub konkordatowy) należy dostarczyć z Urzędu Stanu Cywilnego „Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa”.

 

pogrzeb[1]Pogrzeb

Zgłoszenie pogrzebu przyjmowane są także poza godzinami pracy kancelarii.

Zgłaszając pogrzeb należy posiadać urzędowy Akt Zgonu (lub ustalić jego dostarczenie przed pogrzebem!)

 

Statystyka duszpasterska za 2022 rok.

Sakramentu Chrztu św.  udzielono – 34 dzieciom.       / 35 /

Do I Komunii św.  przystąpiło – 41 dzieci.    / 49 /

Do sakramentu bierzmowania przystąpiła grupa młodzieży klas VIII – 55 osób   /31 /

Sakrament małżeństwa zawarło – 10 par.      / 14 /

W ciągu całego roku kapłan z posługą sakramentalną odwiedził 194  chorych w ich domach.  Sakrament chorych przyjęło 213 osób.

Zmarło28 parafian: z Połomi – 18,  z Gogołowej – 10 ,    Pogrzeby – 30  / 52 /

W całym roku rozdano 67 600  Komunii św.    / 56 400 /

Cieszymy się naszym klerykiem Tymoteuszem, który przeżywa swą formację  w WŚSD w Katowicach

Serdecznie dziękuję wszystkim , którzy współpracują dla dobra naszej parafii.

Ks. Janowi

Paniom katechetkom:  Elżbiecie, Renacie , Magdalenie

Panom kościelnym:  Henrykowi i  Leszkowi.

Organistom:  p. Kazimierzowi; p. Edycie; Bartkowi.

Służbie Liturgicznej: ministrantom i animatorom.

Nadzwyczajnym szafarzom Komunii św.: p. Zbyszkowi  i p. Sebastianowi

Pani Irenie, troszczącej się o czystość szat liturgicznych i ołtarzy

Paniom Alinie i  Elżbiecie, troszczącym się o czystość naszej świątyni.

Paniom kwiaciarkom, za troskę o dekoracje naszego kościoła.

Pani Marii i wszystkim zaangażowanym  w budowę Bożonarodzeniowej Stajenki, Bożego Grobu czy też dekoracji różańcowej.

Pani Gertrudzie z mężem Ludwikiem za troskę o kwiaty wokół kościoła i probostwa.

Panu Antoniemu za troskę o obejście kościoła i probostwa. Za wszystkie prace.

Dziękuję paniom posługującym na probostwie: p. Danucie, p. Jarosławie  i p. Teresie.

Panu grabarzowi za troską o utrzymanie cmentarza.

Wszystkim grupom Modlitewnym i  Formacyjnym z ich liderami:

Wspólnocie Żywego Różańca i Nieustającego Różańca; Ministrantom;  Dzieciom Maryi oraz  Oazie młodzieżowej.

Serdecznie dziękuję wszystkim dobrodziejom i dobroczyńcom naszej parafii za wiele dobra: troskę o nagłośnienie ,  o organy, za prace przy remoncie  i przebudowie podejścia do naszego kościoła od strony ul. Szkolnej,  za zaangażowanie w prace społeczne , za zaangażowanie w budowę ołtarzy na Boże Ciało.

Serdecznie dziękuję za opiekę nad przydrożnymi krzyżami i kapliczkami.

Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzięki nim opłacamy bieżące rachunki, a także raty kredytu. We wrześniu spłaciliśmy całość kredytu. Udało się poczynić inwestycję przebudowy podejścia do kościoła;  wykonano renowację krzyża na cmentarzu.

Dziękuję Władzom Samorządowym za wszelkie przejawy życzliwości i wsparcia.

Jestem świadomy swojej ludzkiej ułomności i słabości i przepraszam za wszelkie uchybienia i niedociągnięcia i błędy z mojej strony. Przepraszam także za gorszenie spowodowane   przez zastępującego mnie na wakacjach kapłana.

 

Wszystkim Wam , Drodzy Parafianie i Mili Goście, życzę  aby rozpoczęty Nowy Rok, był przeżywany z głęboką świadomością Bożego obdarowania wszelkim dobrem: zbawienia, pokoju i zdrowia oraz obfitego błogosławieństwa.